Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Dương Phong.

0

Ngày 12/6/2014, Hội đồng nhân dân xã Dương Phong tổ chức kỳ họp thứ 8. Đến dự có Ông Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng các bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đồng chí là đại biểu HĐND xã khóa 18. Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của các tổ đại biểu trước kỳ họp; báo cáo tình hình kinh tế – văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo tổng quyết toán NSNN năm 2013; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014, dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cửa tri.

Trong 6 tháng đầu nam 2014, trên địa bàn xã tình hình an ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được đảm bảo ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2014 về sản xuất nông lâm nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu giao cụ thể như: Cây lúa nước thực hiện được 51,2 ha/50 ha đạt 102,4 % KH; Cây ngô diện tích thực hiện đạt 100% KH; Trong chăn nuôi các ban ngành đã tích cực chỉ đạo về công tác phát triển chăn nuôi cũng như tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc nên năm 2014, đàn gia súc ngày càng cải thiện có chất lượng. Các ban ngành phối hợp với nhau triển khai thực hiện các chiến dịch về tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thông dân số- kế hoạch hóa gia đình một cách thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác thu chi ngân sách luôn quan tâm đúng mức… Tại phần chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu ra những ý kiến như: Cần quan tâm hơn đến việc giám sát chặt chẽ các công trình để sớm hoàn tất, sớm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện không để dây dưa kéo dài, xem xét để phù hợp hơn trong việc thu chi ngân sách và một số ý kiến liên quan đến chế độ chính sách khác… Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh trên các lĩnh vực, xã Dương Phong đã đề ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông lâm nghiệp, có kế hoạch tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.