Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Sỹ Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

0

Ngày 26/12/2013 HĐND xã Sỹ Bình khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà La Thị Huyền – Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Như – Trưởng phòng dân tộc huyện.

Trong năm 2013 các chỉ tiêu một số loại cây trồng chính và thu ngân sách trên địa bàn xã Sỹ Bình đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể: cây ngô đạt 105% KH, cây dong riềng 110% KH, cây lúa 112%KH, cây ngô 118% KH; đàn lơn đạt 110,9% KH, thu ngân sách đạt 133,3% KH, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…Tại kỳ họp HĐND xã Sỹ Bình đã thông qua báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2013, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014; báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014…Phát biểu tại kỳ họp ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà xã Sỹ Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại mà địa phương cần khắc phục trong thời gian tới đặc biệt là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, phấn đấu giảm số hộ nghèo trên địa bàn, …

Tại kỳ họp HĐND xã đã thảo luận và thông qua Tờ trình và dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra về chương trình hoạt động của HĐND xã, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, QPAN năm 2014, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014, Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung hạng mục công trình chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới thôn 1A và thôn 3B Nà Cà.