Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Quân Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày 25/12/2013 HĐND xã Quân Bình khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Hoàng Anh Chỉnh – UVBCH – Ủy viên Thường trực HĐND huyện, bà Đinh Thị Hướng – Đại biểu HDND huyện đơn vị bầu cử xã Quân Bình – Tân Tiến.

Trong năm 2013 đó các chỉ tiêu trồng một số loại cây trồng chính và thu ngân sách trên địa bàn xã Quân Bình đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, hộ cận nghèo giảm 15 hộ so với năm 2012, tỷ lệ khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, làng văn hóa đạt khá cao, phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền được quan tâm thường xuyên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…Tại kỳ họp HĐND xã Quân Bình đã thông qua báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2013, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014; báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014… Phát biểu tại kỳ họp ông Hoàng Anh Chỉnh – UVBCH – Ủy viên Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà xã Quân Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng với địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác phát triển kinh tế – xã hội, …Tại kỳ họp, HĐND xã Quân Bình đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Quân Bình khóa XVIII đối với ông Lường Thái Biên để đảm nhiệm chuyên trách công tác Bí thư Đảng ủy xã và Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự, thực hiện quy trình bầu – kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã Quân Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Đàm Mạnh Cường – Nguyên là phó Chủ tịch UBND xã Quân Bình.

Kết thúc kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra về chương trình hoạt động của HĐND xã,  mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, QPAN năm 2014, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.