KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ LỤC BÌNH

Ngày 27/12/2018, HĐND xã Lục Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt trên 2 nghìn tấn;  tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng trưởng và vượt kế hoạch, một số cây nông nghiệp ngắn ngày như thuốc lá, khoai tây vượt kế hoạch huyện giao. Trồng mới được trên 28 ha rừng; Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kịp thời thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về thu, chi ngân sách năm 2018, dự án phân bổ ngân sách năm 2019; thông qua báo cáo hoạt động của HĐND năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết và các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, phấn đấu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.142 tấn; phấn đấu thực hiện mô hình đạt 100 triệu đồng/ha đạt 35 ha trở lên; trồng rừng đạt 31 ha; chương trình xây dựng NTM phấn đấu đạt từ 15 tiêu chí; phấn đấu gia đình văn hóa đạt 85%, tiếp tục phấn đấu trên 70% số thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và một số chỉ tiêu quan trọng khác.