KỲ HỌP THỨ 14 HĐND XÃ LỤC BÌNH KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

0

Ngày 28/12/2020 xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QP,AN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Luân, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện.

                                                                     Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Lục Bình

Trong năm 2020 xã Lục Bình đã lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi, cũng có không ít những khó khăn, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân. Đặc biệt là sự quan tâm, trách nhiệm của Thường trực HĐND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển; thu ngân sách và một số chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ, công tác văn hoá – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác cải cách hành chính đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, nhân dân đồng thuận cao với nhiều chủ trương của đảng ủy xã như: công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang,….
Trên cơ sở báo cáo và những ý kiến của các đại biểu, kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của xã trong năm 2021 nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương như: tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt kế hoạch giao, Công tác Quốc phòng, An ninh được giữ vững. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện hiệu quả chú trọng đến công tác thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác CCHC tiếp tục đẩy mạnh, chú trong giải quyết đơn thu, ý kiến, kiến nghị của cử tri… Kỳ họp đã thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm: thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2021 và tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT