KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN BẠCH THÔNG.

Sáng 22/8/2019, HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức Kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét báo cáo của UBND huyện đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách và nguồn chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019; xem xét, cho ý kiến đối với 03 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp là:  Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 2019 từ nguồn kết dư ngân sách và nguồan chi chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối NSĐP); Nghị quyết bổ sung đối tượng giám sát tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến hết năm 2018.

Theo báo cáo tổng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn là trên 30 tỷ đồng, qua rà soát và đối chiếu vốn đã phân bổ theo Nghị quyết có 03 công trình còn dư với tổng số vốn là trên 800 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Huyện được bổ sung vốn là trên 4 tỷ đồng.

Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí thông qua 03 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 2019 từ nguồn kết dư ngân sách và nguồn chi chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối NSĐP);Nghị quyết bổ sung đối tượng giám sát tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến hết năm 2018.