KINH TẾ TẠI BẠCH THÔNG – MỘT NĂM NHÌN LẠI

Với mục tiêu vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng với sự đồng lòng của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện đã giúp Bạch Thông thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, tạo tiền đề cho năm 2022 phát triển vững mạnh hơn.

năm  2021 phát triển cây ăn quả có nhiều chuyển biến tích cực

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, năm qua, huyện đã xác định phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Theo đó, huyện luôn theo dõi sát sao, dự báo và đánh giá nguy cơ dịch bệnh để chuẩn bị nguồn lực, phương án, kịch bản, biện pháp ứng phó. Chỉ đạo các lực lượng tuyến đầu chống dịch như: Y tế, Quân đội, Công an và các xã, thị trấn chủ động phối hợp trong phòng, chống dịch. Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp nêu trên đã góp phần giữ hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất; bảo đảm cân đối các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho Nhân dân trong tình huống có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm Ocop có thương hiệu. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp huyện có 25/26 chỉ tiêu cơ bản ở các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt cả năm đạt trên 4.000ha, với tổng sản lượng 21.273/21.150 tấn, đạt 100,58% kế hoạch. Trong đó lúa xuân 1.208,16ha, năng suất đạt 60,75 tạ/ha, sản lượng 7.339 tấn; lúa mùa 1.741ha, năng suất đạt 50,3 tạ/ha, sản lượng 8.758 tấn; cây ngô thực hiện được 1.101/1.100 ha, đạt 100,1% kế hoạch. Tổng diện tích cây ăn quả của huyện là 2.066ha, diện tích cho thu hoạch 1.480ha, tổng sản lượng đạt 15.743 tấn, về năng suất, sản tượng cơ bản đều đạt chỉ tiêu giao. Trồng rừng được 416ha, đạt 104,2% chỉ tiêu tỉnh giao; độ che phủ rừng đạt hơn 79%. Thu ngân sách đạt 109% kế hoạch. Ông Triệu Nguyễn Luyến – Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc cho biết: “ Năm 2021 xã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã nỗ lực để thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định như thu ngân sách đạt và vượt mức kế hoạch giao, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cơ bản đảm bảo theo kế hoạch”

Hoạt động sản xuất của một số nhà máy khởi sắc giúp cho thu ngân sách của huyện hoàn thành vượt chỉ tiêu.

 Năm 2021, huyện có xã Quân Hà về đích trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện thành 04 xã, trong đó xã Quang Thuận đạt xã nông thôn mới nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các lĩnh vực khác cũng đạt kết quả đáng ghi nhận, đời sống của Nhân dân được nâng lên.

Đồng chí Đinh Quang Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Năm 2021 là một năm gặp  nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, vượt khó hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đây cũng là tiền để tạo động lực cho toàn huyện bước sang năm mới với niềm tin vào con đường phía trước. Tuy nhiên, theo dự báo năm 2022, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, vì vậy ngay từ những tháng đầu năm, huyện sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cho từng lĩnh vực, từng ngành, trọng tâm là về phòng, chống dịch Covid-19, sản xuất nông – lâm nghiệp, thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo đảm an sinh xã hội”

Vẫn còn đó những khó khăn, nhưng tin rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và người dân, bộ mặt nông thôn của huyện sẽ ngày càng khởi sắc, những bản làng sẽ thêm trù phú, yên vui./.

Đào Kiên