KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ QUANG THUẬN

Xã Quang Thuận huyện về  đích nông thôn mới năm 2018 và tiếp tục trở thành một trong hai xã đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đạt được kết quả này là sự qyết tâm của lãnh đạo địa phương và sự đồng lòng của người dân trong xã.

 Đến UBND xã Quang Thuận, ấn tượng đầu tiên chính là bảng ghi danh những cá nhân, hộ gia đình tham gia hiến đất xây dựng nông thôn mới được dán tại trụ sở. Bảng ghi danh dù giản dị nhưng là sự nghi nhận và cũng là động lực để thúc đẩy người dân  tích cực tham gia xây dựng  NTM trong thời gian qua.

Đến thôn Phiêng An – một trong những thôn điểm trong xây dựng NTM của xã và của huyện, con đường bê tông sạch đẹp nối dài của thôn Phiêng An đã hoàn thiện. Ngoài vật liệu được hỗ trợ của nhà nước còn lại tất cả từ giải phóng mặt bằng, thi công đều do người dân thự hiện mà không vướng mắc bất cứ điều gì, đồng lòng bỏ công, hiến sức tạo nên sức mạnh xây dựng Phiêng An cùng toàn xã Quang Thuận phát triển như hiện nay. Ông Đặng Tiến Liều – Người uy tín thôn Phiêng An cho biết: “ Muốn bà con thoát nghèo thì phải có con đường để vận chuyển hàng hóa ra chợ  bán  và phải tìm ra cây có giá trị kinh tế. Từ đó chúng tôi bắt tay vào vận động người dân hiến đất, hiến công để mở đường, ai ai cũng đồng tình ủng hộ và nhiệt tình tham gia”

Quang Thuận có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè và một số nông sản địa phương tuy nhiên chưa thực sự bền vững

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là vậy, còn trong phát triển kinh tế dưới sự tuyên truyền của chính quyền, người dân tích cực lao động sản xuất tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi đươc đầu tư bài bản, sử dụng các loại giống có năng suất và chất lượng cao, các dự án thâm canh và dự án trồng mới cây cam, quýt, hồng không hạt được thưc hiện mở rộng, phát triển chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm  đã có bước đột phá về thu nhập. Xã Quang Thuận đã đạt mức bình quân 39,63 triệu đồng/người/năm. Ông Nông Văn Bình – Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết: “ Trong chương trình xây dựng NTM tại địa phương chúng tôi rút ra được một số bài học như: Cấp ủy phải vào cuộc để cùng chỉ đạo, sau đó là sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ xã, đến thôn, tuyên truyền người dân hiểu được chủ trương của nhà nước về chương trình xây dựng NTM nâng cao, nên người dân rất ủng hộ từ khâu hiến đất, ngày công và tích cực phát triển kinh tế qua đó xã Quang Thuận đã đạt được kết quả như ngày hôm nay”.

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã Quang Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Cũng theo lãnh đạo xã Quang Thuận qua hơn 10 năm thực hiện chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý; trong đó, coi việc xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện phương châm người dân vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả trong xây dựng NTM. Phát huy sức mạnh từ chính người dân, đặc biệt phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” từ đó mới thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra./.

Đào Kiên