Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Quang Thuận và Dương Phong.

Ngày 13/11/2017 Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Duy Luân – UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức tại hai xã Quang Thuận, Dương Phong.

Qua kiểm tra tại hai xã cho thấy việc bố trí công sở của hai xã Quang Thuận và Dương Phong cơ bản được bố trí hài hòa, đa số cán bộ có trang phục gọn gàng có đeo thẻ cán bộ, công chức đúng quy định; Việc sử dụng công nghệ thông tin: Đa số cán bô, công chức sử dụng thành thạo máy vi tính, khối UBND và khối Đảng ủy xã đã thực hiện sử dụng phần mềm xử lý hồ sơ công việc, quản lý văn bản, xử lý tốt văn bản đến qua phần mềm. Tuy nhiên qua kiểm tra tại hai xã Quang Thuận và Dương Phong cán bộ công chức xã vẫn còn vi phạm như: Trang phục một số cán bộ chưa đúng quy định, một số phòng làm việc chưa có biển phòng, biển chức danh của cán bộ công chức.  

Qua kiểm tra đoàn đề nghị lãnh đạo UBND hai xã Quang Thuận và Dương Phong cần quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của cán bộ; Tăng cường ứng dụng khai thác phần mềm quản lý hồ sơ công việc trong giải quyết nhiệm vụ có hiệu quả, cần hực hiện phần mềm điện tử một cửa liên thông, thực hiện hòm thư công vụ trong trao đổi công việc, tiếp tục chỉnh trang khu vực khuôn viên, phòng làm việc cho khoa học, hợp lý theo quy định văn hóa công sở…

Hình ảnh cán bộ, công chức xã tiếp cận với công nghệ thông tin