KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ PHONG TRÀO DÂN VẬN KHÉO TẠI MỸ THANH

Chiều 21/9/2022, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ơ cở sở và phong trào Dân vận  khéo của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hội – Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Mỹ Thanh về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Dân vận khéo”năm 2022.    

     Toàn cảnh buổi làm việc về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Dân vận khéo”tại xã Mỹ Thanh.

Theo đánh giá của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo xã Mỹ Thanh được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt cải cách hành chính, người đứng đầu cơ quan luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước công chức, viên chức; coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Gắn việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các văn bản liên quan của các tổ chức đoàn thể khi triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “ Dân vận  khéo”. Đồng thời, trao đổi thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các công trình, dự án tại địa phương; hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã;  việc phát huy quyền làm chủ của người dân; hình thức, nội dung kết quả giám sát…Phong trào “Dân vận khéo”2022 được tổ chức triển khai tới các ban ngành, đoàn thể các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký các mô hình thực trên tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cải cách hành chính, xây dựng công sở; Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể. Qua triển khai có 14 tập thể và 104 cá nhân đăng ký mô hình.

Qua kiểm tra, Đoàn đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xã Mỹ Thanh cần tiêp tục thực hiện có hiệu quả vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “ Dân vận khéo”, cần duy trì tổ chức Hội nghị giao ban của Ban chỉ đạo, có bản niêm yết công khai các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007, có hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tại đơn vị, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo tại cơ sở…/.

Ngọc Diệp