KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TH&THCS SỸ BÌNH

Chiều ngày 28/9/2022, đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cũng vừa buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại trường TH &THCS Sỹ Bình.

 đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại trường TH &THCS Sỹ Bình.

 Hiện nay trường TH &THCS Sỹ Bình có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên, có11 lớp với 266 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%. Nhìn chung công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới của nhà trường đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Duy Luân- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới Ban giám hiệu nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; rà soát lại toàn bộ các kế hoạch chuyên môn đảm bảo tính khả thi, phân công tổ chức thực hiện từng bộ phận rõ ràng; cần xây dựng lại kế hoạch mũi nhọn cho rõ ràng, cụ thể cho từng năm học; việc thu chi tài chính trong nhà trường phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; trong thời gian sớm nhất nhà trường cần tổ chức lại việc ăn bán trú cho học sinh, đảm bảo cho các em yên tâm học tập; nhà trường cần chủ động trong việc kiểm định chất lượng thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Đào Kiên