KIỂM TRA VỆ SINH ATTP TẠI XÃ HÀ VỊ

Ngày 04/9/2019, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã Hà Vị đã kiểm tra ATVSTP trong dịp tết trung thu năm 2019.

 Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã Hà Vị đã kiểm tra ATVSTP trong dịp tết trung thu năm 2019.

Trong dịp này, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã Hà Vị đã kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm do xã quản lý, tập trung vào những cớ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết trung thu như bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát và một số cơ sở kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra gần 20 cơ sở trên địa bàn xã nhìn chung các cơ sở đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, các mặt hàng có tem, nhãn mác rõ ràng. Tuy nhiên một số cơ sở có một số mặt hàng đã hết hạn sử dụng, đã được đoàn nhác nhở, không được bày bán.

Qua việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của cộng đồng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu.