Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bạch Thông

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016. Ngày 11/5/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn thực phẩm huyện Bạch Thông và kiểm tra một số cơ sở chế biến thực phẩm và sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có 159 cơ sở thực phẩm trong đó 17 cơ sở do huyện quản lý và cấp xã là hơn 140 cơ sở. Trong tháng hành động năm 2016, Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bạch Thông thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 30 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, cửa  hàng kinh doanh tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống… phát hiện 01 cơ sở vi phạm về vệ sinh ATTP, nhắc nhở 07 cơ sở. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về vệ sinh ATTP cho các hộ dân. Do vậy trong thời gian qua trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn./.