Kiểm tra tình hình thực hiện PTKT – XH tại xã Quân Bình.

0

Thực hiện Kế hoạch 207 – KH/HU ngày 7/10/2014, Đoàn lãnh đạo do ông Nông Quốc Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện một số phòng ban như: Ban Dân Vận Huyện ủy, phòng Y Tế, phòng Nội Vụ, phòng Tài Chính – KH huyện. Đã đi kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giai đoạn 2010 – 2015 tại xã Quân Bình.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Quân Bình đã tập trung chỉ đạo theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, do vậy đã thu được những kết quả khả quan. Tổng sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước, bình quân lương thực đầu người năm 2010 là 579/kg/ người/năm, đến năm 2014 là 605kg/người/năm; Chăn nuôi tiếp tục được duy trì; công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được quan tâm, chỉ đạo…. kết quả thực hiện nhiêm vụ văn hóa – xã hội đến nay công tác giáo dục phát triển khá đồng bộ, duy trì củng cố bền vững kết quả phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, năm 2013 xã đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác DSKHHGĐ luôn được duy trì thực hiện, bình quân mức tăng dân số tự nhiên khoảng 1- 1,2%/năm. Qua kiểm tra thăm nắm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh, làm cơ sở để chuẩn bị xây dựng văn kiện phục vụ cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá trung thực kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan. Đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở giai đoạn 2015 – 2020.