Kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tại huyện Bạch Thông.

Ngày 11/6/2015, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Côi – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông.

Qua kiểm tra cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, vì vậy phong trào đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, các nội dung của phong trào được đưa vào Nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp để làm cơ sở cho việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có chỉ tiêu thực hiện cụ thể theo từng năm. Năm 2015 số hộ đăng ký danh hiệu gia ®×nh văn hóa đạt 95,7%. Khu dân cư văn hoá: 152/155 = 98,06%. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 100%. Việc thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản, tổ phố được đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện đến cơ sở. Đến nay 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng các bản Hương ước, quy ước và ban hành ở 155 thôn, bản, tổ phố của 17 xã, thị trấn, việc cưới trên địa bàn toàn huyện được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, việc tang các thủ tục lạc hậu được loại bỏ. Đối với công tác gia đình huyện đã triển khai kịp thời các văn bản của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của cấp trên; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp xã, nhân viên y tế về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình. Hàng năm Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, các vụ bạo lực gia đình cơ bản đều được xử lý từ cơ sở, với các biện pháp như: góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư, xử phạt hành chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Côi – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo huyện trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào và công tác gia đình; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý các lễ hội; quan tâm vấn đề tảo hôn./.