Kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội tại các xã, thị trấn

0

Thực hiện Kế hoạch 207 – KH/HU ngày 7/10/2014, Huyện ủy Bạch Thông đã thành lập 5 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giai đoạn 2010 – 2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho thấy từ năm 2010 đến nay nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đã được các xã, thị trấn thực hiện đạt so với kế hoạch như: tổng diện tích gieo trồng lúa; tổng lương thực có hạt cả năm tăng theo các năm, diện tích các loại cây trồng ổn định. Tiếp tục duy trì và phát triển đàn vật nuôi  đặc biệt là đàn lợn và đàn gia cầm; duy trì hiệu hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến nông sản, sản xuất gia công các mặt hàng sắt, phục vụ sản xuất nông nghiệp xây dựng và tiêu dùng; các chỉ tiêu về giáo dục đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết như tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp, việc duy trì và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ, trẻ em trong độ tuổi được uống, tiêm đầy đủ các loại vắc xin . an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Qua kiểm tra thăm nắm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, làm cơ sở để chuẩn bị xây dựng văn kiện phục vụ cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đánh giá trung thực kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan. Đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở giai đoạn 2015 – 2020.