Kiểm tra tình hình hoạt động hè trên địa bàn xã Lục Bình

0

Thực hiện kế hoạch số 64/KH – BCĐ ngày 16/5/2014 của BCĐ hè huyện Bạch Thông về việc tổ chức kiểm tra hoạt động hè năm 2014. Ngày 10/7/2014 Ban chỉ đạo hè huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động hè trên địa bàn xã Lục Bình.

Kỳ nghỉ hè năm 2014 xã Lục Bình có 288 học sinh, sinh viên về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Để thực hiện tốt các hoạt động hè cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn – UBND xã Lục Bình đã kịp thời thành lập BCĐ hoạt động hè cấp xã và phân công thành viên BCĐ hè xã theo dõi phụ trách các thôn, tổ chức tập huấn cho các anh chị phụ trách hè trên địa bàn dân cư. Được biết đến thời điểm này xã Lục Bình đã tố chức được 91 buổi sinh hoạt hè, thu hút hơn 2 nghìn lượt thanh, thiếu nhi tham gia. Nội dung sinh hoạt tập trung chủ yếu theo chủ điểm của từng tháng, hướng dẫn học hát và các chuyên đề, trò chơi. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở cho thấy, hàng tuần các chi đội đều duy trì sinh hoạt.

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động hè còn gặp một số khó khăn: Một số thôn trang thiết bị còn thiếu thốn nên một số nội dung chưa tổ chức được; địa bàn dân cư phân bố rộng và không tập trung, nội dung hoạt động hè chưa phong phú nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút tập hợp thiếu nhi trong các buổi sinh hoạt; nhiều học sinh chưa có phiếu sinh hoạt hè.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của BCĐ xã Lục Bình trong việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi – đồng thời đề nghị thời gian tới BCĐ hè cơ sở cần tăng cường chỉ đạo nội dung hoạt động theo từng chủ điểm và có quy mô hoạt động cụ thể, có thông tin 2 chiều với BCĐ cấp trên để kịp thời xử lý vướng mắc, cần xây dựng và ấn định lịch sinh hoạt cụ thể cho các thôn nhằm thu hút tập hợp các em tham gia sinh hoạt.