KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN TÚ

Chiều ngày 14/9/2022, các đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tú.

Theo báo cáo của xã Tân Tú, qua rà soát hiện nay xã Tân Tú đạt 10/19 tiêu chí, xây dựng nông thôn mới; 09 tiêu chí chưa đạt đang được xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo gồm: tiêu chí quy hoạch; cơ sở vật chất văn hoá; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; tổ chức sản xuất; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tại buổi làm việc xã Tân Tú báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong 3 tháng còn lại.

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền  – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Hiền  – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị để hoàn thành các tiêu chí còn lại, với thời gian còn rất ngắn, khối lượng công việc còn rất nhiều do đó cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia xã Tân Tú cần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Rà soát, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phát động phong trào thi đua “100 ngày đêm Tân Tú hoàn thành xây dựng nông thôn mới”. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ xã thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành, quyết tâm đưa xã Tân Tú hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2022…/.

Thanh Tuyền