KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI XÃ TÂN TÚ

Sáng ngày 15/11/2023, đoàn công tác UBND huyện do ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Tân Tú. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.

 Ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Từ nguồn vốn chương trình dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Tú được giao triển khai thực hiện 24 công trình, chủ yếu là xây dựng, sửa chữa nhà văn hoá thôn, đường giao thông nội thôn, xây dựng kênh mương, đường nội đồng…Với tổng số vốn trên 7,7 tỷ đồng. Đến thời điểm này xã mới chỉ có 04 công trình hoàn thành, hầu hết các công trình còn lại mới đang tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện. Đối với vốn sự nghiệp thuộc chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền xã được giao 04 dự án, với tổng nguồn vốn gần 820 triệu đồng, đến nay giải ngân được gần 270 triệu đồng. Vốn chương trình giảm nghèo trên 630 triệu đồng, giải ngân được trên 390 triệu đồng. Vốn chương trình xây dựng nông thôn mới được giao trên 368 triệu đồng, hiện nay chưa giải ngân. Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng chuyên môn của huyện cũng đã trao đổi tháo gỡ khó khăn, giải pháp thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã.

Để triển khai thực hiện các công trình, dự án hoàn thành theo kế hoạch ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo UBND phân công các Phó Chủ tịch phụ trách chỉ đạo từng công trình, dự án. Đơn vị thi công phải xây dựng kế hoạch thực hiện từng công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Các thôn thực hiện công trình khẩn trương tổ chức họp, thống nhất các hộ dân quyết tâm thực hiện công trình được giao. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, các tổ giám sát cộng đồng thôn tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện các công trình, dự án. Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền xã tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023, đặc biệt là hoàn thiện hồ sơ đánh giá, công nhận thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới năm 2023./.

Thanh Tuyền