KIỂM TRA QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA 3 LỰC LƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 133 VÀ NĐ SỐ 106 CỦA CHÍNH PHỦ

Sáng 14/6/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với các lực lượng trong bảo vệ an ninh chính theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại xã Cẩm Giàng. Dự có đồng chí Nông Quốc Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 Đoàn công tác làm việc tại xã Cẩm Giàng

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của xã Cẩm Giàng, đã quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nói chung, Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính phủ nói riêng. Cùng với đó, Ban CHQS, công an, kiểm lâm huyện đã thường xuyên phối hợp xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động sát với đặc điểm địa phương; kịp thời trao đổi thông tin có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, quốc phòng theo định kỳ cũng như đột xuất; lực lượng dân quân các xã, thị trấn của huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp theo Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố ở cơ sở.  

 Đoàn kiểm tra thực tế các văn bản phối hợp

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Viết Thi – Phó cục trưởng Cục DQTV, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Giàng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính Phủ. Cùng với chỉ ra nhưng ưu, nhược điểm trong công tác triển khai thực hiện, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định 133, Nghị định 160 của Chính phủ. Đối với lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế, kế hoạch theo quy định; kịp thời nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, trật tự; trao đổi cung cấp thông tin có liên quan; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện cho lực lượng DQTV của các xã, thị trấn các nội dung theo quy định, đồng thời, thường xuyên luyện tập phương án bảo vệ ANCT-TTATXH, quản lý, bảo bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, PCTT, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra./.