Kiểm tra kết quả xây dựng NTM tại xã Quang Thuận

0

Ngày 24/10 Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc, kiểm tra kết quả xây dựng NTM tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, xã nằm trong kế hoạch hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2017 của tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, trong những năm qua chương trình mục tiêu xây dựng NTM luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, người dân các thôn đồng thuận tích cực tham gia. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư được trên 38 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp là trên 3 tỷ đồng; ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã, vốn lồng ghép các chương trình dự án, doanh nghiệp và đóng góp của người dân gần 35 tỷ đồng. Qua rà soát, hiện nay xã đã cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí, 03 tiêu chí còn lại bao gồm tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí giao thông. Các tiêu chí này hiện địa phương đang tập trung triển khai xây dựng, dự kiến sẽ sớm hoàn thành trong tháng 12/2017. Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chí này cũng gặp một số khó khăn: Như chưa có nguồn vốn xây dựng khu thể thao của xã, một số nhà họp thôn còn thiếu quỹ đất để xây dựng khu thể thao và công trình phụ trợ…/.