Kiểm tra hoạt động tiết kiệm – tín dụng năm 2015 tại xã Lục Bình

Vừa qua, Ban quản lý Dự án Childfund huyện Bạch Thông do đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra hoạt động tiết kiệm – tín dụng năm 2015 tại xã Lục Bình.

Hiện nay, Ban phát triển tiết kiệm tín dụng của xã đang quản lý nguồn vốn tiết kiệm, tín dụng trên 1,1 tỷ đồng, trong đó đã bình xét cho gần 300 hộ được vay vốn với tổng số tiền trên 844 triệu đồng, tiền gửi gần 200 triệu đồng, dư tiền mặt trên 57 triệu đồng. Qua hoạt động tín dụng tiết kiệm đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc triển khai nguồn vốn còn một số khó khăn: Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế, việc thăm nắm chưa sâu sát, năng lực quản lý của Ban quản lý cụm còn hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền,vận động hội viên tham gia vào hoạt động tiết kiệm, tín dụng, vẫn còn trường hợp nợ quá hạn, một số cụm tiết kiệm tín dụng chưa vận động hội viên gửi tiền tiết kiệm lên ban quản lý xã, mà để tiền tiết kiệm cho cụm vay, việc viết phiếu thu, chi chưa đầy đủ, không kịp thời…

Tại buổi kiểm tra đoàn đã đề nghị trong thời gian tới Ban phát triển tiết kiệm, tín dụng của xã Lục Bình cần thực hiện tốt công tác đôn đốc nợ quá hạn, số dư tiền mặt sớm nộp vào tài khoản, Ban quản lý, ban tiết kiệm, kế toán cần thực hiện tốt việc ghi chép đầy đủ theo quy định./.