Kiểm tra hoạt động hè tại xã Quân Bình.

Thực hiện kế hoạch số 64/KH – BCĐ ngày 16/5/2014 của BCĐ hè huyện Bạch Thông về việc tổ chức kiểm tra hoạt động hè năm 2014. Ngày 08/7/2014 Ban chỉ đạo hè huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động hè trên địa bàn xã Quân Bình.

Qua kiểm tra cho thấy, để thực hiện tốt các hoạt động hè UBND xã Quân Bình đã kịp thời thành lập BCĐ hoạt động hè cấp xã và phân công thành viên BCĐ hè xã theo dõi phụ trách các thôn, tổ chức tập huấn cho các anh chị phụ trách hè trên địa bàn dân cư, chỉ đạo ban vận động hè các thôn xây dựng kế hoạch hoạt động hè và tiếp nhận 332 em học sinh tham gia sinh hoạt hè. Chỉ đạo thành lập 7 chi đội và 01 liên đội tạm thời trên địa bàn. Tổ chức tốt việc khai mạc hè kết hợp tổ chức tết thiếu nhi cho các em học sinh nhân dịp tết thiếu nhi 1/6, đồng thời phối hợp với các đoàn thể xã tặng quà cho thiếu nhi với tổng trị giá 250 nghìn đồng, trao 10 bộ quần áo cho 10 em học sinh chó hoàn cảnh khó khăn trị giá 700 nghìn. Tổ chức duy trì sinh hoạt được 21 buổi với nội dung sinh hoạt hướng dẫn học hát và các chuyên đề, trò chơi, qua thăm nắm hàng tuần nhìn chung các chi đội đều duy trì sinh hoạt và bám vào các hướng dẫn hoạt động của đoàn các cấp đề ra. Tuy nhiên việc tổ chức các hoạt động hè còn gặp một số khó khăn như địa bàn dân cư phân bố rộng và không tập trung nên việc thu hút tập hợp các em học sinh chưa đầy đủ; trình độ kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn của anh chị phụ trách hè chưa đáp ứng với nhu cầu vui chơi của các em; nội dung hoạt động hè chưa phong phú nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút tập hợp thiếu nhi trong các buổi sinh hoạt; phiếu sinh hoạt hè của học sinh không có phần đánh giá học lực và hạnh kiểm của học sinh nên khó khăn trong việc tổ chức ôn luyện, phụ đạo trong dịp hè và tổ chức khen thưởng trong dịp tổng kết hè hàng năm.