KIỂM TRA CÔNG TÁC PCCC TẠI BẠCH THÔNG

0

Sáng 29/4/2020, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một số cơ quan, đơn vị và cửa hàng kinh doanh nội thất trên địa bàn huyện.

 Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn kiểm tra hệ thống PCCC tại Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung như: Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống, kỹ thuật vật tư có nguy hiểm về cháy nổ; phương án chữa cháy của cơ sở; việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về PCCC của cơ quan,  công tác tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của lực lượng  khi có sử cố xảy ra. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị Tòa án nhân dân huyện và cửa hàng kinh doanh nội thất Tuấn Cúc và Siêu thị Tuân Hát. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị cửa hang đã thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu của ngành chức năng, bố trí hệ thồng phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được triển khai đầy đủ.

Việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời khắc phụ những hạn chế trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trong quá trình hoạt động, qua đó góp phần bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.