KIỂM TRA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ THỰC THI CÔNG VỤ TẠI XÃ DƯƠNG PHONG, QUANG THUẬN

Ngày 16/3/2023, Đoàn kiểm tra công vụ – tổ kiểm tra số 1 do đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm tổ trưởng đã có buổi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ tại xã Dương Phong, Quang Thuận.

  Kiểm tra thực thi công vụ tại xã Dương Phong

Qua kiểm tra cho thấy, hai xã đã thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, có lịch tiếp công dân đầy đủ, niêm yết theo quy định. Việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản tốt không có hồ sơ quá hạn. Việc sử dụng hệ thống hồ sơ công việc cơ bản thực hiện tốt. Công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan công sở cơ bản bảo đảm…Tuy nhiên, qua  kiểm tra tại hai xã còn một số tồn tại: việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện chưa đầy đủ; chưa thực hiện việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân; hồ sơ công việc khối Đảng, đoàn thể chưa liên thông với khối chính quyền. Tại xã Dương Phong tại thời điểm kiểm tra chưa niêm yết quy chế của cơ quan, chưa có sơ đồ phòng làm việc.

Kiểm tra thực thi công vụ tại xã Quang Thuận.

Qua kiểm tra đoàn đề nghị hai xã cần tiếp thu rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được đoàn chỉ ra. Bổ sung đầy đủ danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2686 của UBND tỉnh và một số biểu danh mục kèm theo. Thực hiện việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục đôn đốc cán bộ, công chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính…/.

Thanh Tuyền