Kiểm tra công tác hè trên địa bàn xã Sỹ Bình

Ngày 29/7/2015, Ban Chỉ đạo hè huyện Bạch Thông đã có buổi kiểm tra tình hình hoạt động công tác hè trên địa bàn xã Sỹ Bình.

Qua kiểm tra cho thấy hoạt động hè luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể. Xã Sỹ Bình đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo hè của xã, phân công thành viên phụ trách các thôn, thực hiện tốt việc tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại xã, tổ chức tập huấn công tác hè cho các anh chị phụ trách. Đến nay 10/11 thôn đã tổ chức sinh hoạt hè với trên 80 buổi sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt khá phong phú với các hoạt động như học hát, chơi trò chơi tập thể, nhảy dân vũ, chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích, kể những mẩu chuyện về Bác Hồ. Việc tổ chức sinh hoạt hè tại xã đã thu hút khá đông học sinh tham gia nhưng còn gặp một số khó khăn như thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho việc sinh hoạt, công tác phối hợp giữa các thành viên BCĐ chưa thật sự chặt chẽ, chưa kết hợp hài hòa giữa công việc chuyên môn và các hoạt động phong trào; việc kiểm tra đôn đốc, tổ chức các hoạt động hè ở thôn bản chưa kịp thời, năng lực một số anh chị phụ trách về tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi còn hạn chế.

Ban chỉ đạo hè của huyện đề nghị trong thời gian tới Ban chỉ đạo hè của xã cần quan tâm hơn nữa đến các hoạt động hè và tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi thường xuyên, đều khắp các thôn. Nội dung sinh hoạt phong phú để thu hút thiếu nhi tham gia sinh hoạt va thực hiện đảm bảo việc nhận xét, đánh giá sinh hoạt hè của từng học sinh sát với thực tế. Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo hè của huyện cũng đã có phần quà trao tặng các em thiếu nhi tại thôn Nà Lẹng, xã Sỹ Bình./.