KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

Sáng 03/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện do bà Phùng Thị Hiến, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Nguyên Phúc.

Theo báo cáo của UBND xã Nguyên Phúc, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ. Kiện toàn ban chỉ đạo và phân công thành viên phụ trách các thôn. Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề khảo sát nhu cầu của người dân tham gia và đăng ký 01 lớp đào tạo nghề với 30 người tham gia, giải quyết 03 hộ nghèo vay vốn sản xuất với tổng kinh phí là 230 triệu đồng để trồng rừng. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, trong 6 tháng đầu năm thực hiện khám chữa bệnh và cấp phát thuốc theo BHYT được 1924 lượt người, duy trì 100% số trẻ em trong độ tuổi được uống VitaminA đầy đủ. Triểu khai xây dựng hỗ trợ xây dựng các Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Hiện nay, số hộ nghèo toàn xã là 210 hộ, chiếm 39,39%; tăng 02 hộ so với đầu năm, hộ cận nghèo là 52 hộ chiếm 9,75%. Giảm 02 hộ so với đầu năm 2022.

Dự án trồng Dưa lưới được đầu tư triển khai hiệu quả trên địa bàn xã

Đoàn kiểm tra đánh giá công tác giảm nghèo của xã cơ bản đáp ứng được kế hoạch đề ra. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, xã cần quan tâm ưu tiên các nguồn vốn cho các Dự án phát triển kinh tế, tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nâng cao trách nhiệm của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong đó đặc biệt chú trọng đến các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở./.

Ngọc Diệp