KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ ĐÔN PHONG

Chiều 23/5/2023, Đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra  thực hiện Chương trình giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 tại xã Đôn Phong.

Theo đó, xã Đôn Phong đã triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới hiện xã đạt 9/19 tiêu chí, năm 2023 thôn Bản Vén đạt thôn nông thôn mới theo kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, xã đã xây dựng kế hoạch trong năm 2023 sẽ hỗ trợ nhà ở cho 02 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt cho 27 hộ. Triển khai dự án trồng nấm tại thôn Bản Đán với quy mô nhóm cộng đồng với nguồn vốn hỗ trợ 500 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, năm 2023 xã có kế hoạch giảm 32 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo; 100%  số đối tượng hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116 của Chính Phủ được hỗ trợ đầy đủ theo năm học, một số chính sách hỗ trợ khác đã được xã Đôn Phong triển khai thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao trong công tác chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra và những kết quả trong việc triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới xã khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời rà soát kế hoạch chương trình giảm nghèo của xã theo giai đoạn, phân công nhiệm vụ cho các đoàn thể sao cho phù hợp với tình hình thực tế trong việc hỗ trợ công tác giảm nghèo. Chú ý rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo cho đúng và chúng, các chương trình Dự án cần lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đến từng đối tượng đảm bảo theo quy định./.

Ngọc Diệp