KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ CẨM GIÀNG

Ngày 15/7/2021, đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo 6 tháng đầu năm tại xã Cẩm Giàng.

Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo tại xã Cẩm Giàng.

Hiện nay xã Cẩm Giàng luôn giữ vững bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Xã đã có hai thôn Đầu Cầu và thôn Nà Tu đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hiện xã mới đạt 12/17 tiêu chí. Việc duy trì các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hiện vẫn đang thực hiện. Đối với chương trình muc tiêu quốc gia giảm nghèo, xã đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chương trình giảm nghèo, kế hoạch dự kiến hỗ trợ các hộ thoát nghèo…Trong 6 tháng đầu năm thông qua các tổ chức đã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn với số tiền trên 2 tỷ đồng; các chính sách như miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn được xã thực hiện theo đúng quy định. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo 6 tháng đầu năm tại xã Cẩm Giàng  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có sự chủ động, duy trì tốt xã nông thôn mới. Tuy nhiên, xã còn lúng túng trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, định hướng mô hình HTX liên kết sản xuất công nghiệp chưa tốt, lựa chọn hộ thoát nghèo chưa đúng đối tượng. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị xã Cẩm Giàng cần thành lập ngay Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo, tiếp tục duy trì, giữ vững xã NTM và thôn NTM; quan tâm ưu tiên thực hiện các tiêu chí không cần nhiều nguồn lực.

Đào Kiên