KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Ngày 25/5/2023, Ban chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Bắc Kạn đã có buổi kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023 trên địa bàn huyện.

 Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Trong thời gian qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được huyện quan tâm chỉ đạo. Hàng năm huyện đều phân bổ nguồn vốn cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong năm 2022 huyện tổ chức được 06 lớp đào tạo dưới 3 tháng cho 192 học viên. Từ đầu năm 2023 đến nay huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền tư vấn, tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các xã, thị trấn, với 735 người tham dự; phát 8.700 phiếu khảo sát nhu cầu học nghề, kết quả có trên 1.200 người đăng ký học nghề dưới 3 tháng. Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhiều khởi sắc, trong năm 2022 toàn huyện có 42 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 6 tháng đầu năm 2023 có 19 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…Bên cạnh đó công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, hạn chế: Công tác thông tin tuyên truyền về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn hạn chế. Một số xã chưa thực sự vào cuộc, thiếu sự quan tâm chỉ đạo trong việc triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chất lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Việc cung cấp thông tin, tư vấn tuyển dụng lao động còn thiếu thông tin hai chiều giữa công ty, doanh nghiệp và người lao động…Tại buổi làm việc, huyện đề nghị tỉnh quan tâm tổ chức hội nghị tập huấn công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động.

Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của huyện, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng như công tác tư vấn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo chất lượng…/.

Thanh Tuyền