KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG

Chiều ngày 29/9/2022, đoàn công tác Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh do ông Lô Quang Tuyến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bạch Thông. Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 ông Lô Quang Tuyến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi kiểm tra

 Qua kiểm tra cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành chuyển đổi số được huyện quan tâm chỉ đạo. Hiện nay 100% xã, thị trấn đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, mỗi xã thành lập 01 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến 14/14 xã, thị trấn. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn đã có kết nối mạng LAN, có kết nối Internet băng thông rộng; 100% cơ quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn được đánh giá mức độ sử dụng tốt phần mềm chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử công vụ. Các cơ quan chuyên môn huyện sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành. Có 5 Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn đưa các mặt hàng kinh doanh lên sàn thương mại điện tử; tỷ lệ người dân mua sắm trực tuyến khoảng 35%; số cán bộ, công chức viên chức có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%; tỷ lệ người dân trên địa bàn có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khoảng 25%…

Tại buổi làm việc đoàn công tác Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số ngay trong lực lượng công chức, viên chức. Rà soát đề nghị các đơn vị liên quan đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng việc chuyển đổi số. Tiếp tục rà soát đẩy mạnh việc thực hiện các thủ tục hành chính mức độ cao. Đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Rà soát việc đăng ký các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các thôn, tổ phố trên địa bàn…/.

Đào Kiên