KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ BẢO MẬT TẠI BAN CHQS HUYỆN

Chiều ngày 24/7/2019, Đoàn công tác Quân Khu 1 do Thiếu tướng Lê Anh Tuấn – Phó tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban CHQS huyện về công tác thực hiện cải cách hành chính và bảo mật. Tham gia cùng đoàn có đại diện các ban liên quan thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

 Thiếu tướng Lê Anh Tuấn – Phó tư lệnh Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện thủ tục hành chính được áp dụng vào công tác chuyên môn. Công tác quản lý văn thư, bảo mật của đơn vị, kiểm tra thực tế các văn bản tại một số ban như: Ban chính trị, Ban tham mưu, hệ thống các văn bản được niếm yết công khai tại đơn vị, cở sở vật được trang bị và kết nối với Internet…

 Kiểm tra thủ tục niêm yết, công khai tại đơn vị

Qua kiểm tra cho thấy, Ban CHQS huyện đã triển khai và sử dụng phần mền theo đúng quy định, ứng dựng công nghệ thông tin vào chuyên môn có hiệu quả, công tác quản lý văn thư, bảo mật được thực hiện nghiêm theo quy định của ngành…Phát biểu tại buổi kiểm tra Thiếu tướng Lê Anh Tuấn – Phó tư lệnh Quân khu 1 đã ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính của đơn vị. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như:  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công tác chuyện môn, tích cực cải cách bộ máy theo quy định, tăng cường công tác bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác bảo mật, các văn bản niêm yết công khai cần sắp sếp lại theo danh mục, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho đơn vị, tích cực cải cách bộ máy theo quy định./.