KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM TẠI XÃ VŨ MUỘN

Vừa qua, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Vũ Muộn về triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác làm việc với xã Vũ Muộn về triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo hiện nay, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 6 tiêu chí  chưa đạt đó là: Tiêu chí về trường học, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về hộ nghèo, tiêu chí về giáo dục, tiêu chí về môi trường. Năm 2022, xã đăng ký 02 thôn xây dựng nông thôn mới đó là thôn Tốc Lù; thôn Đon Quản. Hiện nay cả 02 thôn đều đạt 13/16 tiêu chí,  để phấn đấu hai thôn đạt các tiêu chí năm 2022 xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các tiêu chí, tăng cường công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với xã, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Mặc dù thời gian qua, xã cũng đã có nhiều cố gắng trong công tác quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, xã còn rất nhiều nội dung cần phải làm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kết quả cụ thể, đời sống người dân phải được nâng cao thực sự. Xã phải thường xuyên rà soát đánh giá và hoàn thiện tiêu chí, theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Trong đó, đặc biệt quan tâm các tiêu chí chưa đạt và giữ vững các tiêu chí đã đạt được./.

Đào Kiên