KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI XÃ VI HƯƠNG

Chiều ngày 21/9/2022, đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại xã Vi Hương.

 Lãnh đạo UBND xã Vi Hương báo cáo kết quả CCHC và chuyển đổi số

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm đến nay xã Vi Hương đã quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên cách mặt như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chuyển đổi số được quan tâm, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có sử dụng Internet, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường mạng ( trừ văn bản mật)…

 Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện cải cách hành chính của xã Vi Hương. Xã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Chất lượng công vụ  tại địa phương được nâng cao…Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của xã Vi Hương như: Một số nội dung chỉ đạo cải cách hành chính chưa sát, địa phương không duy trì được kết quả chuyển đổi số giai đoạn 1 xã thông minh, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số  chưa có sự đổi mới nên hiệu quả chưa cao… Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Vi Hương tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác tại buổi kiểm tra. Tiếp tục phát huy vai trò, nêu gương của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 4. Luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để nâng cao chất lượng công vụ. Đối với công tác chuyển đổi số địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, trong đó chú trọng việc tuyên truyền vào các lực lượng nòng cốt như đoàn thanh niên, học sinh…Rà soát trang thiết bị đã được đầu tư, đánh giá nguyên nhân việc không duy trì kết quả chuyển đổi số giai đoạn 1 và có kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 chuyển đổi số xã thông minh…/.

Thanh Tuyền