KHÔNG NÊN SỬ DỤNG NHIỀU GIỐNG LÚA TRÊN CÙNG MỘT CÁNH ĐỒNG

0

Đến thời điểm này toàn huyện làm đất sản xuất vụ xuân được trên 50% diện tích, gieo mạ được trên 90% diện tích. Cơ cấu giống đa dạng, nhiều chủng loại.

 Sử dụng nhiều giống lúa trên một cánh đồng sẽ khó khăn trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Qua thăm nắm tại một số xã, thị trấn cơ cấu giống, đặc biệt là giống lúa người dân lựa chọn, sử dụng rất nhiều loại giống khác nhau, có những xã cơ quan chuyên môn thống kê có đến 14 giống lúa được người dân sử dụng trên cùng một cánh đồng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn nếu người dân sử dụng quá nhiều giống lúa trên một khu vực sẽ rất khó khăn trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như thu hoạch… bởi mỗi loại giống lúa đều có những đặc điểm sinh trưởng, thời gian sinh trưởng, thời gian thu hoạch khác nhau. Hơn nữa việc gieo cấy nhỏ lẻ, sản lượng ít rất khó để trở thành hàng hoá đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Do đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất trong các vụ mùa tiếp theo, cấp uỷ, chính quyền và cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền người dân chỉ lựa chọn một số loại giống có chất lượng, năng suất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng…/.

Thanh Tuyền