KHỐI ĐẢNG, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 4/2019

Ngày 20/3/2019, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đánh giá kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị giao ban

Tháng 3/2019, Ban tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục theo dõi đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo kế hoạch, Phối hợp với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 02 lớp học tập chuyên đề

Ban tổ chức Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận Đảng viên chính thức cho 4 đảng viên.  UBKT Huyện ủy tham mưu cho cho Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Triển khai quyết đinh, kế hoạch giám sát chuyên đề đối với chi bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Y tế huyện….. Ban dân vận tập trung nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các hoạt động tôn giáo; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, định hướng hoạt động của ngành, hội cấp trên triển khai các nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đ/c Phó bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Phải thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội; Các đoàn thể phối hợp với UBNND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2019; Tăng cường kiểm tra cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ và việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội và góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể huyện theo QĐ số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW…