KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA MỚI Ở BẠCH THÔNG

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được áp dụng từ năm học 2020 – 2021, đến nay sau 3 năm thực hiện cho thấy chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu giáo dục. Tuy nhiên, đối với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như huyện Bạch Thông thì một số tiêu chí chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu.

 Sau 3 năm thực hiện chương trình sách giáo khoa mới phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu giáo dục.

Trường Tiểu học và THCS Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông đến nay có các khối 1,2,3,6,7 đang học theo chương trình GDPT 2018. Để đáp ứng nhu cầu của các môn học, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy nhiên, hiện nay cả trường chỉ có 4 ti vi và 2 máy chiếu ưu tiên cho các khối lớp 1,2,3 và khối lớp 6 học. Còn những khối lớp khác chưa có. Đối với môn Tin học, những năm trước đây nhà trường được tài trợ 15 bộ máy vi tính nhưng cũng đều qua sử dụng, sau một thời gian đã hỏng khá nhiều. Vì thế việc dạy môn Tin học theo chương trình mới còn nhiều bất cập. Ông Nguyễn Lưu Điển, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Mỹ Thanh, cho biết: “Nhà trường đang tiến hành lựa chọn sách, thứ nhất là vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục –Đào tạo lựa chọn phù hợp với địa phương. Trên tinh thần đó sẽ lựa chọn những bộ sách phù hợp nhất. Cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn quá nhiều, từ phòng học đến nội thất các bộ môn, như môn Tin học và Tiếng Anh thì không đủ thiết bị”

Đây là thực trạng chung đối với hầu hết các trường học trên địa bàn huyện. Thực hiện theo chương trình mới, huyện đã thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên; học sinh cũng bắt kịp với những đổi mới của chương trình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư cơ bản đáp ứng, đảm bảo đủ cho hoạt động dạy và học. Các nhà trường cũng chủ động tạo cảnh quan môi trường thân thiện, sạch đẹp. Tuy nhiên, giáo viên còn thiếu, chưa đủ tỷ lệ theo quy định, một số giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tuyển giáo viên hợp đồng cho các trường, bên cạnh đó các nhà trường cũng đã chủ động khắc phục về trang thiết bị dạy học bằng cách tự sáng tạo đồ dùng học tập học. Một số trường học được quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp. Ông Đặng Hữu Dương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: “Cơ bản các nội dung đã đáp ứng phù hợp với đối tượng học sinh trên địa bàn. Phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa  theo hướng dẫn của bộ. Đối với môn tin học và tiếng anh thì hiện nay thực hiện áp dụng từ lớp 3, hiện giáo viên môn tin học năm 2021 đã tuyển dụng và tiếp nhận giáo viên đủ”

Năm học 2020 – 2021 huyện Bạch Thông chi 200 triệu đồng hỗ trợ kinh phí mua thiết bị cho lớp 1, năm 2021 – 2022 Phòng GD&ĐT sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên của ngành hỗ trợ kinh phí mua thiết bị cho các trường là 1 tỷ đồng, bên cạnh đó các trường phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học nên việc thực hiện theo chương trình GDPT 2018 đã đảm bảo. Hiện nay, các nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ, kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình giảng dạy, đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực của từng giáo viên để bố trí, sắp xếp lịch giảng dạy phù hợp.

Đào Kiên