Khó khăn trong hoạt động tại các điểm Bưu điện văn hóa

Huyện Bạch Thông có 17 xã, thị trấn thì có 16 xã có điểm Bưu điện văn hóa. Tuy nhiên, các điểm Bưu điện văn hóa đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Trước đây khi hệ thống thông tin chưa phát triển thì điểm Bưu điện văn hóa là địa chỉ quen thuộc với đội ngũ cán bộ xã, thôn, giáo viên và nhân dân đến để giao dịch, sử dụng các dịch vụ internet, tìm hiểu sách, báo, các tạp trí khoa học, xã hội… Nhưng khi hệ thống viễn thông, internet bước vào giai đoạn phát triển mạnh, các trụ sở xã, trường học và nhiều gia đình đã trang bị được điện thoại, máy tính kết nối internet, được cấp và đặt mua nhiều sách, báo và điện thoại di động phổ biến đến từng người dân thì nhu cầu đến các điểm Bưu điểm văn hóa để tìm đọc tài liệu đã hạn chế rất nhiểu. Thêm vào đó, nhiều điểm Bưu điểm văn hóa không có nhiều dịch vụ, hiện tại chỉ có khoảng trên một trăm đầu sách, truyện nhưng trong tình trạng quá cũ, còn những cuốn sách về khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp mặc dù còn mới nhưng dường như không có ai đọc. Với đời sống KT – XH các xã vùng cao hiện nay tuy đã có nhiều bước phát triển nhưng nhu cầu tìm hiểu và tiếp cận các thông tin vẫn còn hạn chế, do vậy các điểm Bưu điện văn hóa không đơn thuần chỉ là phục vụ sách báo, bưu chính, mà cần phải có sự đa dạng trong các dịch vụ, tham gia tích cực vào việc phát triển, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.