KHÓ KHĂN KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN NÀ TU

Khu tái định cư thuộc thôn Nà Tu, hiện có 24 hộ dân, trong đó 15 hộ dân ở xã Nguyên Phúc, 9 hộ dân ở xã Cẩm Giàng. Mỗi hộ chuyển về đây được Nhà nước cấp 300m2 đất ở, đất sản xuất từ 500-1.500 m2, hỗ trợ 20 triệu tiền vận chuyển. Các hộ dựng nhà theo đúng chỉ giới và hiện đã dần thích nghi với điều kiện nơi ở mới.

 Gia đình chị Triệu Thi Tư tại nơi ở mới.

Để tạo điều kiện cho các hộ dân an cư, UBND xã Cẩm Giàng đã  phối hợp với các cấp hướng dẫn về mọi thủ tục cấp đất, tiếp nhận hộ khẩu. Tuy nhiên phần lớn các hộ dân từ Cáng Lò đều thuộc hộ nghèo nên bài toán tạo việc làm cho người dân khá nan giải. Các hộ chủ yếu đi làm thuê theo thời vụ, đất sản xuất mặc dù đã được cấp nhưng nước tưới tiêu vẫn chưa đảm bảo.

 Lãnh đạo huyện thăm khu tái đinh cư thôn Nà Tu

Để người dân thực sự ổn định và gắn bó với nơi ở mới, các cấp chính quyền địa phương cần định hướng, thường xuyên thăm nắm đời sống, hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Cùng với đó động viên người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, phát triển sản xuất, học tập để nâng cao đời sống./.