KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG  GIAI ĐOẠN 2017 -2022

Sáng ngày 28/9/2022 UBND huyện Bạch Thông đã tổ chức khen thưởng cho 05 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2017 – 2022.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2022” nêu rõ: Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Bạch Thông có sự chuyển biến rõ rệt. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp, các địa phương, đơn vị trong huyện nghiêm túc thực hiện và có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng và nội dung của chỉ thị, nghị quyết; kịp thời đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo được nâng cao. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện được kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ; hoạt động tích cực và ngày càng thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Đa số cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị với tinh thần, thái độ nghiêm túc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo đầu tư, tính đến tháng 7 năm 2022, toàn Đảng bộ huyện có 15/17 đảng bộ và 05 chi bộ trực thuộc Huyện ủy có đủ điều kiện cơ sở chất, thiết bị phục vụ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến; 100% báo cáo viên cấp huyện được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu tuyên truyền; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; 90% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập các đợt triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị; 90% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện có đầy đủ tài liệu nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng; 80% cán bộ, hội viên, đoàn viên, Nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện được tham gia học tập, nghiên cứu, nghị quyết của Đảng… Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết ở các địa phương, đơn vị được tăng cường…

Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 05 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Thông qua việc biểu dương, khen thưởng lần này sẽ góp phần khích lệ, cổ vũ, động viên các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Bạch Thông tiếp tục thực hiện tốt hơn việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Huỳ-VPHU