Khảo sát tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin tại huyện Bạch Thông

Ngày 12/5/2016, Đoàn khảo sát đánh giá tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Bạch Thông.

Năm 2012, UBND huyện Bạch Thông đã đưa hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào sử dụng tại các phòng, ban chuyên môn của huyện. Tuy nhiên, việc ứng dụng tất cả các chức năng của phần mềm như: Lập hồ sơ, dự thảo văn bản và trình ký duyệt, ban hành, lập lịch công tác, trao đổi, lập phiếu yêu cầu phối hợp chưa đạt hiệu quả, chưa thực hiện hết quy trình do đó phần mềm chủ yếu chỉ sử dụng ở bộ phận văn thư.  Toàn huyện có 102 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, nhìn chung trình độ CNTT của cán bộ công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn vẫn còn những hạn chế.

Để phát huy hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, huyện Bạch Thông đã có một số ý kiến kiến nghị với Đoàn như: Tiếp tục mở các lớp huấn ứng dụng CNTT, hướng dẫn sử dụng và khôi phục lại hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử, cấp mới hòm thư công vụ để thuận tiện cho việc triển khai phần mềm và chứng thư số theo đúng kế hoạch./.