Khánh thành Nhà văn hóa thôn Nà Pẻn xã Cẩm Giàng

Cuối năm 2014, thôn Nà Pẻn xã Cẩm Giàng được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, công trình được đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn hơn 90 triệu đồng và diện tích là 77m2.

Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Tây Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, Cục Thi hành án tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, nhân dân trong thôn đóng góp mỗi hộ là 1.000.000đ và ngày công lao động để giải phóng mặt bằng. Sau hơn 10 tháng thi công, đến nay công trình Nhà văn hóa thôn Nà Pẻn xã Cẩm Giàng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con, góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đây là thôn đầu tiên của xã Cẩm Giàng được xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới./.