Khánh thành nhà họp thôn Nà Cà, xã Hà Vị

0

Vừa qua, thôn Nà Cà, xã Hà Vị phối hợp với tổ chức ChildFund tổ chức lễ khánh thành nhà họp thôn.

Nhà họp thôn Nà Cà, xã Hà Vị được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2014, công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà xây cấp 4, đạt tiêu chuẩn nhà họp theo tiêu chí Nông thôn mới với tổng diện tích là 270 m2, trong đó diện tích xây dựng nhà là 70 m2, sân thể thao 200 m2. Tổng nguồn kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng, trong đó tổ chức ChildFund hỗ trợ 40 triệu đồng, bà con nhân dân trong thôn đóng góp mỗi hộ 300 nghìn đồng và ngày công lao động. Ngoài ra, thôn còn huy động sự đóng góp của con em trong thôn trưởng thành công tác, đi làm ăn xa đóng góp từ 100 đến 500 nghìn đồng. Bằng sự huy động sự đóng góp của người dân và sự ủng hộ của các tổ chức xã hội, đến nay xã Hà Vị đã có 7/9 thôn có nhà họp thôn đáp ứng nhu cầu hội họp và giải trí của người dân.