KHÁNH THÀNH CẦU DÂN SINH THÔN LỦNG LẦU

Ngày 16/3/2020, Đoàn xã Đôn Phong phối hợp với tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức khánh thành cây cầu dân sinh tại thôn Lủng Lầu. Dự lễ khánh thành có lãnh đạo tỉnh đoàn Bắc Kạn và lãnh đạo xã Đôn Phong.

 Cây cầu dân sinh được xây mới giúp người dân đi lại thuận tiện

Cầu dân sinh có chiều dài 25m, rộng 1,5 m với tổng kinh phí trên 154 triệu đồng do tỉnh đoàn Bắc Kạn và Thành đoàn Hải Dương hỗ trợ. Trong đó, nhân dân trong thôn đóng góp, xây dựng cầu bằng ngày công lao động. Nhân dịp này Đoàn các cấp đã huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm được 2,3 tấn gạo giúp cho 154 hộ nghèo và 77 hộ cận nghèo của xã Đôn Phong mỗi hộ được nhận 10kg gạo

Việc hoàn thành cầu dân sinh và đưa vào sử dụng không chỉ phục vụ việc đi lại của các em học sinh và người dân địa phương giao thương hàng hóa được thuận lợi, dễ dàng hơn – mà còn giúp địa phương từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng,  an ninh./.