Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”

Sáng ngày 02/10/2015, huyện Bạch Thông tổ chức Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Sở GD & ĐT, Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, các đơn vị trường học, lãnh đạo các xã Phương Linh, Thị Trấn Phủ Thông, Tân Tiến, Tú Trĩ và thầy, trò trường THCS Phủ Thông.

Với chủ đề: “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy; giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng. Tại Lễ khai mạc, lãnh đạo phòng GD&ĐT phát động hưởng ứng tuần lễ bằng việc tập trung nguồn lực, xây dựng và phát huy thư viện ở các nhà trường, cộng đồng, tủ sách gia đình; đổi mới hình thức hoạt động của thư viện của các trường học để giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả, khuyến khích học sinh đọc sách; tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc sách, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng mục tiêu dạy học.

Nhân Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” các đại biểu tham dự đã quyên góp ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện được gần 3 triệu  đồng./.