Khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ DQTV năm 2014

Ngày 24/02/2014, Ban CHQS huyện Bạch Thông đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ Dân quân tự vệ năm 2014. Dự lớp khai mặc có thượng tá Hoàng Văn Cường – UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện và lãnh đạo các ban của Ban CHQS huyện.

Tham gia lớp tập huấn có 75 đồng chí là cán bộ Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động, Tiểu đội trưởng DQTV tại chỗ, thôn đội trưởng, với thời gian 7 ngày từ ngày 20 đến ngày 26/02/2014, các đồng chí truyền đạt một số nội dung sau: Quán triệt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014; phòng chống “ DBHB” bạo loạn lật đổ của các thể lực thù địch; một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; tổ chức phương pháp huấn luyện, duy trì huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; Tổ chức phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập bắt súng trường K63, CKC bài 1; Tổ DQTV đánh chiếm mục tiêu, tổ chức phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập ném lựu đạn xa trúng hướng, những nội dung cơ bản của Luật DQTV, Pháp lệnh Dự bị động viên; Qui tắc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, chế độ và nội dung bảo quản; phương pháp xây dựng kế hoạch bảo vệ trụ sở Ủy ban của trung đội trưởng Dân quân cơ động xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị, tổ chức sinh hoạt và bình xét khen thưởng.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ DQTV nắm vững được chức trách, nhiệm vụ và một số quan điểm, nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác DQTV, giáo dục quốc phòng, an ninh ở cơ sở  và nguyên tắc tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, kỹ, chiến thuật DQTV, phương pháp tổ chức diễn tập và hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng DQTV theo Luật DQTV. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy phân đội hoạt động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.