KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND HUYỆN BẠCH THÔNG KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Sáng 23/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, thông qua một số Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phùng Đức Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Thu Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh Covid -19 vẫn chưa kiểm soát được nhưng tình hình kinh tế – xã hội địa phương vẫn đạt một số kết quả tích cực. Diện tích lúa xuân trồng được trên 1.190 ha, đạt 99,6% kế hoạch; cây ngô thực hiện trên 594 ha, đạt trên 99% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt trên 10 nghìn tấn, đạt trên 99% kế hoạch; trồng rừng dự kiến đạt hơn 100% kế hoạch được giao; công tác thu ngân sách đến hết tháng 5, đạt trên 31% kế hoạch giao, chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục được thực hiện đúng kế hoạch, tổ chức lễ công bố xã Quân Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, chỉ đạo UBND xã Vũ Muộn và xã Quân Hà tổ chức lễ công bố 02 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, bảo đảm quốc phòng – an ninh được quan tâm. Các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời theo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu cây trồng chính vụ xuân chưa đạt như: cây lúa, cây ngô, cây dong riềng, công tác thu ngân sách đạt thấp, công tác quản lý ngân sách ở một số đơn vị còn lãng phí chưa đúng định mức tiêu chuẩn, công tác quản lý đô thị, xây dựng còn hạn chế, việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai chưa dứt điểm, công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng song chưa thực sự bền vững, tình hình vi phạm phát, phá rừng còn có chiều hướng gia tăng, việc chấp  hành các quyết định xử lý hành chính chưa nghiêm, chưa dứt điểm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đối với  công tác điều hành của UBND huyện, trong tháng 6 đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội  gắn với an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành 1.438 Quyết định, 151 kế hoạch, 103 Thông báo, 953 Công văn, 342 Báo cáo, 34 Tờ trình và nhiều văn bản khác phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng sự đồng lòng của Nhân dân, kinh tế, xã hội của huyện được duy trì ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, các chính sách an sinh xã hội  được đảm bảo, công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự  an toàn xã hội được giữ vững. Để thực hiện tốt công tác điều hành của UBND huyện trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Tiếp tục tập trung nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện tình hình mới, tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn thực hiện tốt các Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm đã được UBND tỉnh, huyện phê duyệt. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ công chức theo vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đối với hoạt động của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, thảo luận, quyết định các nhiệm vụ đúng thẩm quyền, sát với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp HĐND huyện đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với UBND và các Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện.

Tại kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo kết quả thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. Báo cáo trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện. Các báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra về quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo thẩm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm năm 2021; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cụm công nghiệp Cẩm Giàng; báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022…

HĐND huyện bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện

Tại kỳ họp này HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lý Văn Ninh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện do chuyển công tác và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với ông Phạm Văn Bảy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.Tại kỳ họp đã chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh…6 tháng cuối năm 2022. Ngày 24/6 kỳ họp thứ năm HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai./.

Ngọc Diệp – Thanh Tuyền