Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2014

Thực hiện kế hoạch huấn luyện quân sự năm 2014 của Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện. Ban CHQS huyện Bạch Thông vừa tổ chức huân luyện dân quân cho lực lượng tự vệ khối cơ quan huyện. Trong đó, tham gia có khối tự vệ Huyện ủy, UBND huyện, Tự vệ y tế huyện, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Bưu điện huyện.

Trong quá trình huấn luyện cùng với công tác phổ biến giáo dục chính trị, thông báo tình hình thời sự trong nước và nước ngoài, một số vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo đề chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; tình hình kinh tế chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ sở; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; công tác vận động quần chúng ở thôn, bản, tổ dân phố trong tình hình mới; luyện tập bắn bài 1 súng trường K63, huấn luyện võ thuật, các tổ tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn, ném lựu đạn xa trúng hướng; kiểm tra bắn đạn thật súng trường K63. Thông qua, đợt huấn luyện lần này nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ khối cơ quan. Từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác, đập tan âm mưu diễn biến hòa bình, bảo loạn lận đổ của các thế lực thù định.