KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2019

Sáng 08/4/2019, xã Cẩm Giàng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2019. Dự khai mạc có Trung tá Mã Đoàn Phi – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Cẩm Giàng.

 Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2019

Tham gia đợt huấn luyện có 86 đồng chí, trong đó năm thứ nhất có 20 đồng chí còn lại là các đồng chí huấn luyện năm thứ 2 đến năm thứ 4. Đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất huấn luyện 15 ngày, năm thứ 2 đến năm thứ 4 huấn luyện 12 ngày và lực lượng dân quân tại chỗ huấn luyện 7 ngày. Nội dung huấn luyện gồm hai phần: Phần thức nhất giáo dục chính trị – Pháp luật các đồng chí được truyền đạt những nội dung cơ bản về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Giữ vững biên giới quốc gia nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định chống phá cách mạng Việt nam; Dân quân tự vệ làm công tác dân vận; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của đọa phương, cơ sở và cơ quan tổ chức, một số nội dung cơ bản của công ước liên Hiệp quốc về luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 1982. Phần hai huấn luyện quân sự: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật cấp cứu vận chuyển người bị thương, giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, dinh học công nghệ cao, tác dụng, tính năng kỹ, chiến thuật, cấu tạo các bộ phận của súng trường K63 và đạn, hướng dẫn các động tác ngắm bắn, ngắm trúng, ngắm chụm và thực hành bắn bài 1B súng trường K63.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.