KHAI MẠC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ BK – 21 HUYỆN

Chiều ngày 11/10/2021, huyện Bạch Thông đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ BK – 21 huyện. Dự và chỉ đạo theo dõi diễn tập có các đồng chí lãnh đạo Quân khu I, Ban chỉ đạo diễn tập của huyện.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện gồm, giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: chuẩn bị tổ chức tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập đồng chí Đồng Văn Lưu -Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện là cuộc diễn tập lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, thông qua diễn tập để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, quá trình diễn tập cần thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, LLVT làm tham mưu. Tổ chức diễn tập trọng tâm trọng điểm sát với tình huống, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; phối hợp chặt chẽ giữa các khâu diễn tập, nhất là phần thực binh của các lực lượng, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; bảo đảm thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19. Cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 13/10/2021./.

Ngọc Diệp